Om politisk teori – Københavns Universitet

Polititsk teori > Om politisk teori

Om Politisk Teori

Forskningsgruppen i politisk teori fokuserer på teoretiske og filosofiske reflektioner over de store spørgsmål i vores tid.

Vores forskning er drevet af en tro på, at den politiske idehistorie og samtidens politiske teori indeholder vigtige indsigter, som kan bidrage til nye, alternative vinkler i diskussionen af nutidens politiske udfordringer.

Politisk teori er i sin natur interdisciplinær og kan bidrage til at bygge bro mellem statskundskaben og andre fag, bl.a. filosofi, historie, sociologi og jura.

Forskningsgruppen i politisk teori er karakteriseret ved at repræsenterer en pluralitet af tilgange til politisk teori, politisk idehistorie og videnskabsteori, men vi deler alle målet om, at vores forskning skal være problemdrevet og om at relatere abstrakt teoretisering til væsentlige politiske udfordringer.