COMPROMISE – Københavns Universitet

Polititsk teori > COMPROMISE

COMPROMISE-grafik

COMPROMISE - Democratic Ideals and Real Politics

Det moderne samfund er karakteriseret ved uenighed og pluralisme, og det er i høj grad dette, der gør politik nødvendigt. I nutidens verden er der behov for, at politiske institutioner og love koordinerer millioner af menneskers handlinger på tværs af uenigheder på mange forskellige niveauer. Liberale tænkere har traditionelt fokuseret på uenigheden om, hvad det gode liv er, og mere nyligt hvad retfærdighed indebærer. Men uenighed gør sig ikke kun gældende i forhold politiske idealer, men også når det kommer til fakta: Er global opvarmning forårsaget af mennesker? Og selv når der er enighed om målet, er der ikke altid enighed om midlerne: Hvilke institutioner er bedst til at sikre religionsfrihed? Hvordan beskytter man bedst klimaet? Derfor kan man ikke blot se uenighed som et resultat af menneskelig egeninteresse eller som et fænomen, der drejer sig udelukkende om stridende idealer om det gode liv eller det retfærdige samfund. Der findes uenighed på mange forskellige niveauer både mellem borgere og mellem politiske teoretikere.

COMPROMISE er et forskningsprojekt, der undersøger meningen, brugen og værdien af kompromisser i politisk teori og rigtig politik. Det overordnede formål med projektet er, at opnå en bedre forståelse af samspillet mellem formulering af idealer på den ene side, og den politiske virkelighed, der er karakteriseret af uenighed og behovet for kompromis, på den anden. Med udgangspunkt i ideen om at kompromisser har en iboende værdi i demokratisk beslutningstagning, er det projektets ambition at opstille et framework, der kan give en dybere forståelse og evaluering af politisk kompromisdannelse. På den måde forsøger projektet at bidrage til nutidens debatter om, hvordan man opstiller en normativ politisk teori, der tager den politiske virkelighed seriøst.