New essay on populism by Christian Rostbøll – University of Copenhagen

Political Theory > News > News > New essay on populism ...

22 March 2018

New essay on populism by Christian Rostbøll

Christian Rostbøll has published a new essay in Atlas Magasin concerning the relationship between populism and democracy.

The essay is in Danish. Rostbøll writes:

"Vi skal ikke acceptere, at der er nogen, der har patent på at vide, hvad folket faktisk mener. Men vi skal heller ikke tro, at vi kan vide, hvor vi skal bevæge os hen som et demokratisk samfund uden at lytte til alle vores medborgere."

The essay can be found here.